Ancient History and 

Thracology

 

Страницата на Соня Илиева за Древна Тракия и Тракология  

 

Потопете се в света на Древните траки с Пития

 
 
     Home     Страницата се подкрепя от ...     За мен     Връзки     Mail me      
   English
 
Зората на Европейската цивилизация
Тракийски орфизъм
Трако-Анатолика
Трако-Егейка
Трако-Скитика
Трако-Илирика
Трако-Италика
Тракия и Империята на Александър
Трако-Келтика
Тракия-Понтика
Тракия-Романа
Тракия-Християна
Тракия пост Антиква
Статии
Mail me
 
 
 
       
 

Представеното научно търсене е опит за изследване на основни позиции на духовността в Източното Средиземноморие с паралели в Централна Европа. Създаването на една толкова богата култура, каквато е тази на древните траки е процес на вдъхновение и заемки. Една от основните цели на изследването е да се разкрият механизмите на взаимодействие погледнати като развитие.

Държа да изразя благодарността си към проф. Александър Фол създател на интердисциплинарната изследователска област - тракология и основател на Института по Тракология към Българската Академия на Науките (1972 г.), чиято работа и усилия са в полза за формирането на различен поглед към Историята, Културата и Космодвижението на света у неговите съмишленици.

Като един от неговите последователи, смея да твърдя, че школата на Александър Фол е водеща научна дисциплина в областта на Историята на Културата на нелитературните общества във взаимодействие с културата на литературните, която се изследва въз основа на хилядолетните отношения между Древна Тракия и Елада.

"... От всички видове мислене - време най - съкровенното е доктриналното, понеже намиращият се в него изстрадва Познанието, ако иска да намери Упование ..." (Фол). Доктриналното мислене е енергийно, а неговата Енегрия у Човека е част от космическата. Древните гърци делели хората не по произхода, а по тяхното обучено и възпитанo поведение - паидейа (Изократ, Панагерик). Причастността към определена духовна общност не е нищо друго, усвоен начин на мислене.

Проблемите разглеждани тук са отворени за дискусия. Ако имате коментари към страницата или желаете да сътрудничите и допринесете с Ваше изследване, моля изпратете е-мейл: sonyailieva76@yahoo.com 

view my guestbook | sign my guestbook
get your free guestbook

Last updated October 2002